شما اینجا هستید   |

    اخبار : برگزیدگان اولین جشنواره تئاترمونولوگ انصارقشم معرفی شدند

اختتامیه نخستین جشنوارتئاترمونولوگ با حضورمدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی قشم ، فرمانده سپاه ناحیه قشم و رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان ،معاون فرهنگی منطقه آزاد وجمعی ازمدیران وهنرمندان برگزار و از برگزیدگان با اهدای لوح و تندیس جشنواره تقدیر به عمل آمد .

به گزارش خبرنگارهروتا :آرا نخستین جشنواره تئاتر مونولوگ توسط نماینده هیأت داوران به شرح ذیل قرائت و اعلام شد.

بخش بازیگری:

تقدیرهئیت داوران از بازیگران نمایش های “شاخه گلی برای یار” ازمحدثه زارعی ، حسن سلامتی با نمایش “آبستر دردها” وعلیرضا احدی با نمایش “ایست بازرسی”

مقام سوم: اهداء جایزه نقدی و لوح تقدیر به صورت مشترک به خانم فاطمه حیدری برای بازی در نمایش “سوزوکی ” و سارا نظیریان با نمایش “نزدیک نخواهی” ازجزیرقشم

مقام دوم:  اهداء جایزه نقدی و لوح تقدیر به صورت مشترک به سرکارخانم فریبا عجم برای بازی درنمایش “میم مثل مادر” و مجتبی رضاِئی برای بازی در نمایش “من مجتبی نیستم”

بازیگراول : اهداء جایزه نقدی و لوح تقدیر و تندیس جشنواره به خانم زهرا سلامتی با نمایش “چوک دریا” از جزیرهرمز

بخش نویسندگی :

تقدیر ویژه هئیت داوران وجایزه نقدی ولوح تقدبربه جناب آقای کورش سلمانی برای نویسندگی “نمایش نزدیک نخواهی” و محمد سایبانی برای نویسندگی نمایش “آبستر دردها”

مقام سوم و اهداء جایزه نقدی و لوح تقدیر به جناب آقای ابوطالب احدی برای نمایشنامه “میم مثل مادر”

مقام دوم واهدا جایزه نقدی و لوح تقدیر به صورت مشترک به سرکار خانم پریا نظری برای نمایشنامه ” نبش کوچه جنگ” و جناب آقای عبد الرسول رنجبر برای نمایشنامه “عکاس”

برگزیده اول بخش نویسندگی به نمایش “چوک دریا” اهدا شد به زهرا سلامتی

نمایش های برگزیده جشنواره بدون اولویت

۱-چوک دریا زهرا سلامتی ازهرمز

۲-میم مثل مادرازجزیره قشم

۳-آبستردردها ازجزیره هرمز

 

تگ های مطلب : ، ،
به اشتراک بگذارید : | | |