شما اینجا هستید   |

    گزارش : نمایش عروسی بانو گشسب/نویسنده اردشیرصالح پور/کارگردان سمیه آباده

نمایش عروسی بانو گشسب/نویسنده اردشیر


صالح پور /کارگردان سمیه آباده /شرکت کننده در بیست و پنجمین جشنواره استان تهران

به اشتراک بگذارید : | | |