شما اینجا هستید   |

    اخبار : هیئت داوران جشنواره تئاتر منولوگ انصار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار هروتا ،با حکم محمد حکمیان دبیر نخستین جشنواره تئاتر مونولوگ جزایر خلیج فارس حسین کریمی ، عارف نیکخواه و یاسین بهرامی به عنوان ه‍یئت داوران جشنواره تئاتر مونولوگ معرفی شدند.

نخستین جشنواره تئاتر مونولوگ با حضور ۱۷گروه راه یافته به بخش مسابقه از روز سه شنبه ۲۵الی۲۷ شهریورماه در جزیره قشم با حضور هنرمندان بسیجی جزایر قشم ،هرمز ،هنگام ، درجزیرقشم برگزارمی گردد.

به اشتراک بگذارید : | | |