شما اینجا هستید   |

    روز: شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

آرشیو مطالب : روز: شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

1399-06-23

نمایش بریم بریتانیا /نویسنده وکارگردان مصیب داوری

نمایش ماردارصاد
1399-06-23
نمایش گل و جهله
1399-06-23
1399-06-23
1399-06-23

به گزارش خبرنگار هروتا ،با حکم محمد حکمیان دبیر نخستین جشنواره تئاتر مونولوگ جزایر خلیج فارس حسین کریمی ، عارف نیکخواه و یاسین بهرامی به عنوان ه‍یئت داوران جشنواره تئاتر مونولوگ معرفی شدند. نخستین جشنواره تئاتر مونولوگ با حضور ۱۷گروه راه یافته به بخش مسابقه از روز سه شنبه ۲۵الی۲۷ شهریورماه در جزیره قشم با […]

1399-06-23

به گزارش خبرنگارهروتا،متن پیام حسین کریمی پور به شرح زیراست: خبردرگذشت شادروان مهرزادنجفی ازهنرمندان پرتلاش وفعال گروه نمایش جولاسک موجب تاسف وتالم شد. اینجانب ضمن تسلیت به خانواده تئاترهرمزگان به خصوص گروه جولاسک وارادتمندان ایشان ونیزبستگان وبازماندگان به ویژه خانواده داغدارآن عزیزازدست رفته تسلیت عرض کرده وبرای آن مرحم رحمت واسعه وغفران الهی خواستارم .