شما اینجا هستید   |

    روز: آبان ۱۲, ۱۳۹۹

آرشیو مطالب : روز: آبان ۱۲, ۱۳۹۹

گفت و گوی ویژه ی تلویزیون اینترنتی هروتا با رضا جوشعار
1399-08-12

گفت و گوی ویژه ی تلویزیون اینترنتی هروتا با رضا جوشعار نویسنده وکارگردان

گفت گو وِیژه هروتا با ابراهیم پشت کوهی
1399-08-12

گفت گو وِیژه هروتا با ابراهیم پشکوهی نویسنده وکارگردان

یاداشت یونس دهقانی طراح پوستر سی ودومین جشنواره تئاتراستانی
1399-08-12

یونس دهقانی “طراح گرافیک ،عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران وموسس استودیو گرافیک گویا هنر نمایش به مثابه ققنوسی است که از بین نمی‌رود، و هر بار کامل‌تر از پیش در شکلی تازه زاده می‌شود و همچنان به بقای خود ادامه می دهد. طراحی پُستر سی‌ودومین جشنواره تئاتر استان هرمزگان نیز با دید “بازیابی” و […]

1399-08-12

یونس دهقانی “طراح گرافیک ،عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران وموسس استودیو گرافیک گویا هنر نمایش به مثابه ققنوسی است که از بین نمی‌رود، و هر بار کامل‌تر از پیش در شکلی تازه زاده می‌شود و همچنان به بقای خود ادامه می دهد. طراحی پُستر سی‌ودومین جشنواره تئاتر استان هرمزگان نیز با دید “بازیابی” و […]