شما اینجا هستید   |

    اخبار : علیرضا داوری رتبه دوم جشنواره نمایشنامه نویسی جامه ک رادریافت کرد
علیرضا داوری رتبه دوم جشنواره نمایشنامه نویسی جامه ک رادریافت کرد
آیین اختتامیه جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی جامه ک بصورت مجازی با معرفی نفرات برتربه کارخودپایان داد

علیرضا داوری رتبه دوم جشنواره نمایشنامه نویسی جامه ک رادریافت کرد

آیین اختتامیه جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی جامه ک بصورت مجازی با معرفی نفرات برتربه کارخودپایان داد

علیرضاداوری هنرمندهرمزگانی با نمایش <ضریح دقایق نگاه تو>رتبه دوم این جشنواره را ازآن خودکرد

رضا بیات از استان تهران با نمایشنامه «خورشید شبها هم می تابد» حائز رتبه اول؛
علیرضا داوری از استان هرمزگان با نمایشنامه «ضریح دقایق نگاه تو» رتبه دوم؛
رضا گشتاسب از «کهگیلویه و بویراحمد با نمایشنامه «اسب قاتلین؛بیانیه ی مچاله ی خواب در اصطبل» رتبه سوم.

ودر بخش تقدیر شده ها نیز اصغر گروسی از استان فارس با نمایشنامه «روز قاسم» و آرزو بهرامی از استان زنجان با نمایشنامه «نامه پاره زیر پای زعیم» شایسته تقدیر شناخته شدند.

به اشتراک بگذارید : | | |