شما اینجا هستید   |

آغازدورجدید کلاس های آموزش بازیگری 

به گزارش خبرنگار هروتا، حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایش هرمزگان گفت: جهت بهرمندی علاقمندان به شرکت درکلاس های بازیگری  این انجمن با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی وتعدادمحدود و با استفاده از فضای سالن بزرگ ترم جدید کلاسهای بازیگری برگزارمی گردد

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی ارتقاء سطح علمی و تئوری و عملی علاقه مندان به رشته تئاتر در سراسر استان هرمزگان است که با حضور اساتید مجرب استان برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن نمایش استان هرمزگان بیان داشت: با توجه به این که این دوره با تعدادمحدودبرگزارمی شود

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  به دفتر انجمن نمایش بندرعباس واقع در مجتمع فرهنگی هنری حاج سید احمد خمینی مراجعه کنند.

       

                             

 

 
به اشتراک بگذارید : | | |