شما اینجا هستید   |

    اخبار : پیگیری مشکلات انجمن هنرهای نمایشی استان با احداث پلاتو

احمد مرادی نماینده مردم شریف هرمزگان با حضور در جمع کارگردانان و هنرمندان انجمن هنرهای نمایش هرمزگان به بررسی مشکلات موجود در عرصه تئاتر پرداخت.
دکتر احمد مرادی نماینده مردم شریف هرمزگان با حضور در جمع کارگردانان و هنرمندان انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان به برسی مشکلات موجود درعرصه تئاترپرداخت.
در این نشست حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان درخصوص اقدامات و فعالیت های موثرگروههای نمایشی ودغدغه های هنرمندان مطالبی عنوان کرد.
درادامه تعدادی ازکارگردانان تئاتراستان به بیان مشکلات تئاتر در شهرهای مختلف استان از جمله بندرعباس، میناب، رودان و حاجی آباد پرداختند که در پایان نشست مقرر شد پیگیری درخصوص اختصاص قطعه زمینی با کاربری فرهنگی جهت احداث پلاتو به انجمن نمایش استان در دستور کار قرار گیرد.
این نشست که به همت انجمن هنرهای نمایشی استان درکه دردوبخش برگزارشدبخش اول نشست درخصوص هم اندیشی کارگردانها درخصوص نحوه برگزاری جشنواره تئاتر استانی ،اجراهای عموم ،ثبت گروههای جدید برگزارشده که موردبحث وگفت هنرمندان حاضر در جلسه قرارگرفته وبا نتیجه گیری مطلب به پایان رسید.

به اشتراک بگذارید : | | |