شما اینجا هستید   |

به گزارش خبرنگار هروتا ،با حکم رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان هرمزگان ،حسین کریمی پور به عنوان دبیرسی و سومین جشنواره تئاتر استانی منصوب شد.

ایجاد پویایی و پرورش استعدادهای استانی در زمینه نمایش در استان از جمله اصلی‌ترین راهبردهای برگزاری این جشنواره در هرمزگان است.

به اشتراک بگذارید : | | |