شما اینجا هستید   |

لیست آثارمتقاضی درسی وسومین جشنواره تئاتر استانی

ارسال ۱۹ اثر نمایشی به دبیرخانه سی سومین جشنواره تئاتراستانی

حسین کریمی در گفت و گو با هروتا: ۱۹ اثر فرستاده شده به دبیرخانه سی و سومین جشنواره تئاتر استانی که ۶ اثر آن از بندرعباس،۴اثر از رودان،۲ اثرمیناب، ۳اثر از بستک، ۲اثر از جزیره هرمز، ۱ اثرحاجی آبادو ۱ اثر آن از پارسیان است توسط هیات انتخاب از تاریخ ۱۷مهرماه مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

اسامی آثار به شرح ذیل است:

▪️کابوس نامه اهل هوا/کارگردان: علیرضا داوری/ بندرعباس

▪️قربانگاه/ کارگردان: رضا آزاد دریایی/بندرعباس

▪️آن طالب/ کارگردان: رضا جوشعار/ بندرعباس

▪️فاعل/ کارگردان: کوروش سلمانی دهبارز/ بندرعباس

▪️کیکنگ/ کارگردان: ام البنین جایباش/ بندرعباس

▪️جوخه مشقی/ کارگردان: امیرحسین آبشناس/بندرعباس

▪️قبل از شروع حرف بزن/ کارگردان:مصیب داوری/ رودان

▪️چهار ریشتر/ کارگردان: مصطفی متوسل/ روان

▪️مرگ یزدگرد/ کارگردان: حسین درویشی/ رودان

▪️کنفرانس پرندگان/ کارگردان: حسین درویشی/ رودان

▪️قاره در قاره/ کارگردان: علی رحیمی شهواری/ میناب

▪️شب نهم/ کارگردان: علیرضا درویش نژاد /میناب

▪️تئاتر حقیقت/ کارگردان:مصطفی رفیعی / بستک

▪️پاییز در بهار/ کارگردان: میلاد آل عبایی/ بستک

▪️تماشاچی محکوم به اعدام/ کارگردان: ارش بزم/ بستک

▪️غرمپشا و کشتن چراغ/ کارگردان: محمد سلامتی/هرمز

▪️غروب ابدی/ کارگردان: مهدی زارعی/هرمز

▪️دکتردوال پا/کارگردان: مهران محمودزاده/ حاجی آباد

▪️آواز ققنوس نشسته بر هیزم دریا/ کارگردان: ناصر دلدار/ پارسیان

سی و سومین جشنواره تئاتر استانی نیمه دوم  آبان ماه در بندرعباس برگزار میشود

 

به اشتراک بگذارید : | | |