شما اینجا هستید   |

    برچسب: ابراهیم پشتکوهی

برچسب زده شده با : ابراهیم پشتکوهی

مکبث زار برگزیده ۴۰ سال تئاترایران شد.
1400-09-08
به انتخاب خبرگذاری مهر نمایش مکبث زار برگزیده 40 سال تئاتر ایران شد.

نمایش «تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی اقتباسی متفاوت از نمایشنامه «مکبث» شکسپیر است که بر اساس آیین‌های بومی و «زار» در جنوب ایران شکل گرفت.

گفت و گو ویژه هروتا با ابراهیم پشکوهی
1399-07-06

گفت گو ویژه هروتا با ابراهیم پشت کوهی نویسنده وکارگردان تئاتر مجری :رضا آزاد دریایی