شما اینجا هستید   |

    برچسب: تياترهرمزگان

برچسب زده شده با : تياترهرمزگان

مصاحبه با علی رحیمی کارگردان تئاترهرمزگان
1399-08-28

مصاحبه با علی رحیمی کارگردان نمایش پنهان خانه ای دربادگیر

گفت و گوی ویژه ی تلویزیون اینترنتی هروتا با رضا جوشعار
1399-08-12

گفت و گوی ویژه ی تلویزیون اینترنتی هروتا با رضا جوشعار نویسنده وکارگردان