شما اینجا هستید   |

    برچسب: جشنواره استان تهران

برچسب زده شده با : جشنواره استان تهران

نمایش عروسی بانو گشسب/نویسنده اردشیرصالح پور/کارگردان سمیه آباده
1399-09-24

نمایش عروسی بانو گشسب/نویسنده اردشیر صالح پور /کارگردان سمیه آباده /شرکت کننده در بیست و پنجمین جشنواره استان تهران