شما اینجا هستید   |

    برچسب: جشنواره بین اللمللی فجر

برچسب زده شده با : جشنواره بین اللمللی فجر

تقدیرهیئت داوران چهلمین جشنواره بین المللی فجرازنمایش دگردیسی شاعرانه یک گیشا
1400-11-26
نمایش دگردیسی شاعرانه یک گیشا

لوح تقدیر وجوایز نقدی هیئت داوران چهلمین جشنواره بین المللی فجردربخش دگرگونه های اجرایی بخاطربیان اجرایی با محوریت بدن به نمایش دگردیسی شاعرانه یک گیشا به کارگردانی عیسی صادقی اهدا شد