شما اینجا هستید   |

    برچسب: جشنواره پانتوميم

برچسب زده شده با : جشنواره پانتوميم

دومین جشنواره پانتومیم استان هرمزگان برگزارمی شود
1399-11-14

به گزارش خبرنگار هروتا ، « رضا جوشعار » در نشست خبری به ارائه تعریف جامعی از هنر پانتومیم پرداخت و اظهار کرد: پانتومیم نوعی نمایش است که در آن، کلام نیست و بازیگر برای نشان دادن منظور خود، از بدن خود بهره می برد. پانتومیم کاری است که با تعداد کمتری نسبت به سایر […]

دومین جشنواره پانتومیم استان هرمزگان برگزارمی شود
1399-11-01

به گزارش خبرنگار هروتا ، « رضا جوشعار » در نشست خبری به ارائه تعریف جامعی از هنر پانتومیم پرداخت و اظهار کرد: پانتومیم نوعی نمایش است که در آن، کلام نیست و بازیگر برای نشان دادن منظور خود، از بدن خود بهره می برد. پانتومیم کاری است که با تعداد کمتری نسبت به سایر […]