شما اینجا هستید   |

    برچسب: حسن سبحانی

برچسب زده شده با : حسن سبحانی

نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد
1399-08-09

خلاصه نمایش قاسم‌عباس در گیر و دار جنگ در جزیره ای تک و تنها ایستاده و دارد از دکلی نفتی مراقبت می کند. این که چه طور تنها شده را نمی داند و نمی داند بیش تر باید نگهبان دکل باشد یا مراقب مم سیاه دریا که می‌خواهد آب را بدزدد. اگر آب کم شود […]