شما اینجا هستید   |

    برچسب: دبیرجشنواره تئاتر

برچسب زده شده با : دبیرجشنواره تئاتر

حسین کریمی پور دبیر سی و سومین جشنواره تئاتر هرمزگان شد
1400-03-11

به گزارش خبرنگار هروتا ،با حکم رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان هرمزگان ،حسین کریمی پور به عنوان دبیرسی و سومین جشنواره تئاتر استانی منصوب شد. ایجاد پویایی و پرورش استعدادهای استانی در زمینه نمایش در استان از جمله اصلی‌ترین راهبردهای برگزاری این جشنواره در هرمزگان است.