شما اینجا هستید   |

    برچسب: دکتریدالله آقاعباسی

برچسب زده شده با : دکتریدالله آقاعباسی

برگزاری کارگاه نمایشنامه نویسی باحضوردکتریداالله آقاعباسی دربندرعباس
1401-06-12
کارگاه ادبیات نمایشی

حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان افزود، کارگاه ادبیات نمایشی (نمایشنامه نویسی) باتاکیدبرساختاردرام و روایت.باحضوردکتریدالله آقاعباسی از14 لغایت 17 شهریوردرساعت صبح وبعدظهر درمحل پلاتوآفتاب بصورت رایگان برگزارمی شود.