شما اینجا هستید   |

    برچسب: رنجترانه های نسیم

برچسب زده شده با : رنجترانه های نسیم

رنجترانه های نسیم.
1400-11-20
متنی مستقل بر نمایش « رَقصیدَمَت موهِر» به قلم موسا عامری پور سی آهویی

همه چیز از پارچه های سبز آغاز شده بود .نسیم خواب دیده بود . خواب دیده بود که زیر سقف پارچه ای سوز، غرق شده است . غرق بر بستری از خاکستر مردگان خور گورسوزان .