شما اینجا هستید   |

    برچسب: روزجهانی تئاتر

برچسب زده شده با : روزجهانی تئاتر

پیام رئیس انجمن هنرهای استان بمناسبت روزجهانی تئاتر
1401-01-07
روز جهانی تئاتر روز همبستگی، عشق و پویایی است.

حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان به مناسبت 7فروردین روزهنرهای نمایشی (روزجهانی تئاتر) پیامی صادرکرد

1399-06-31

مراسم روزهنرهای نمایشی

1399-06-29

تیزر مراسم روز جهانی تئاتر