شما اینجا هستید   |

    برچسب: شورای سیاست گذاری

برچسب زده شده با : شورای سیاست گذاری

نشست هم اندیشی شوارای سیاست گذاری انجمن هنرهای نمایشی شامگاه جمعه شب درمحل دفترانجمن استان برگزارشد
1400-11-28
برگذاری مراسم روزهنرهای نمایشی

حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان ابتدا جلسه ازتمامی گروههای نمایش که درشرایط سخت بیماری کروتا اقدام به تولیداثرنمایشی نمودند تقدیروتشکر کرد