شما اینجا هستید   |

    برچسب: قبل ازشروع حرف یزن

برچسب زده شده با : قبل ازشروع حرف یزن

نمایش «قبل از شروع حرف بزن»به نخستین جشنواره ملی تئاتر سردار عشق راه یافت
1400-11-08
راهیابی نمایش «قبل از شروع حرف بزن» به جشنواره ملی تئاتر سردار عشق

راه یابی نمایش «قبل از شروع حرف بزن» به نویسندگی وکارگردانی مصیب داوری به نخستین جشنواره ملی تئاترسردار عشق