شما اینجا هستید   |

    برچسب: قربانگاه

برچسب زده شده با : قربانگاه

قربانگاه درپلاتوی آفتاب به روی صحنه می رود
1401-03-14
اجرای عموم نمایش قربانگاه درپلاتوآفتاب بندرعباس 

قربانگاه کاری از گروه تئاتر تارس به نویسنده ،عمادالدین رجبلو وکارگردانی رضاآزاددریایی ازتاریخ 17 الی 31خردادماه درپلاتوآفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود.