شما اینجا هستید   |

    برچسب: مجله فرهنگی هنری

برچسب زده شده با : مجله فرهنگی هنری

جنگ و صلح روبینسون و کروزو درسالن پیامبر اعظم (ص) بستک به روی صحنه می رود.
1401-03-14
اجرای عموم

نمایش جنگ و صلح روبينسون و كروزو به نویسندگی  نینا دینترونا و جیاکومو راویچیوکاری ازگروه نمایش هوکوکو بستک به طراحی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی از هفدهم تا بیستم خرداددر سالن پیامبر اعظم (ص) بستک به روی صحنه می رود.