شما اینجا هستید   |

    برچسب: مراسم پایان دوره

برچسب زده شده با : مراسم پایان دوره

آیین پایان دوره کلاسهای آموزش بازیگری انجمن هنرهای نمایشی برگزارشد
1400-12-22
مراسم پایان دوره کلاسهای بازیگری

آیین پایان دوره کلاسهای آموزش بازیگری انجمن هنرهای نمایشی با حضورپرشورتماشاگران واجرای هنرجویان درمحل پلاتوآفتاب برگزارشد.