شما اینجا هستید   |

    برچسب: نمایش«پاییزدر بهار»

برچسب زده شده با : نمایش«پاییزدر بهار»

محصور در دایره ی خیال تا رسیدن به زوال
1400-10-24
یادداشتی درباره ی نمایش پاییز در بهار به قلم نسیبه جمشیدی شاهرودی

«پاییزدر بهار» به نویسندگی و کارگردانی سیدمیلاد آل عبایی که برای اولین بار در سال 1398 و قبل از پاندمی کرونا در شهرستان بستک استان هرمزگان اجرا شده بود و سپس بدلیل پاندمی به مدت دو سال متوقف شد، بار دیگر در آذر ماه 1400 و اینباردر شهرستان اوز استان فارس به نمایش درآمد.