شما اینجا هستید   |

    برچسب: نمایش مهدیسما

برچسب زده شده با : نمایش مهدیسما

نمایش مهدیسماء
1399-06-30

نمایش مهدیسماء/ نویسنده رضا دبیری نژاد/کارگردان حسین کریمی پور/ محل اجرا :بندرعباس فرهنگسرای جنب سیدمظفر