شما اینجا هستید   |

    برچسب: وحیدقاسمی نژاد

برچسب زده شده با : وحیدقاسمی نژاد

وحیدقاسمی نژاد مسئول دفترهنرهای نمایشی شهرستان بندرلنگه شد
1400-10-20
باحکم حسین کریمی

به گزارش خبرنگارهروتا، باحکم حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان وحیدقاسمی نژاد به عنوان مسئول دفترهنرهای نمایشی شهرستان بندرلنگه منصوب شد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای وحیدقاسمی نژاد نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و همچنین تخصص و تجربه ای که در زمینه نمایش دارید شما را به عنوان مسئول […]