شما اینجا هستید   |

    برچسب: ویژه برنامه شیروکتل

برچسب زده شده با : ویژه برنامه شیروکتل

1399-06-31

ویژه برنامه عاشورایی /تهیه شده درهیئت مذهبی شیر وکتل وهنرمندان انجمن نمایش میناب

1399-06-31

برنامه عاشورایی شیرو کتل / معرفی آیین ها مذهپی ماه محرم وگفتگو با مداحان وهیئت های عزاداری میناپ /تهیه شده توسطهنرمندان انجمن هنرهای نمایشی دفترمیناب