شما اینجا هستید   |

    برچسب: گروه انگاره

برچسب زده شده با : گروه انگاره

قاره درقاره درمیناب به روی صحنه رفت
1400-11-10
اثرازگروه تئاترانگاره

نمایش قاره درقاره نوشته خالدرحیمی وبه کارگردانی علی رحیمی درفرهنگسرای شهیدیهشتی میناب به اجرادرآمد