شما اینجا هستید   |

    برچسب: گورگرمساري

برچسب زده شده با : گورگرمساري

1399-07-11

قسمت ششم گروه ما به سرعت و شبانه روز تمرین می کرد تا خود را برای بازبینی هیئت داوران آماده کند.  هفتم بهمن سال ۷۳  فرا رسید. و زنده یاد ابراهیم انصاری مدیر کل ارشاد هرمزگان همکاری خوبی در استقبال از آقای دکتر پویان و هیئت داوران از فرودگاه تا هتل اقامتشان  داشت. روز بعد […]